“Bokriskommittén – ett initiativ för en bättre bostadsmarknad”

Bokriskommittén tillsattes i september 2013 av Fastighetsägarna
Sverige samt Handelskamrarna i Stockholm, Västsverige och Sydsverige.
Uppdraget var att komma med konkreta förslag till hur – inte om – den svenska bostadsmarknaden ska reformeras för att fungera
bättre.

Bokriskommittén publicerade i juni 2014 sin slutrapport En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda.