“Bokriskommittén – ett initiativ för en bättre bostadsmarknad”

Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet och hyresbostadsmarknaden i synnerhet att fungera bättre. Kommittén inledde sitt arbete i september 2013 och kommer att presentera sin slutrapport i juni 2014.

Delrapporter och annat material från Bokriskommitténs arbete publiceras löpande på denna webbplats.