“Bokriskommittén – ett initiativ för en bättre bostadsmarknad”

Bokriskommittén har i uppdrag att presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden i allmänhet och hyresbostadsmarknaden i synnerhet att fungera bättre. Kommittén inledde sitt arbete i september 2013 och kommer att presentera sin slutrapport i juni 2014.

Delrapporter och annat material från Bokriskommitténs arbete publiceras löpande på denna webbplats.

Bokriskommitténs öppna hearing om bostadspolitiken

Bokriskommittén har just nu en fullsatt hearing på Handelskammaren. Ett arbete för en bred och långsiktig uppgörelse för nya och bättre spelregler på bostadsmarknaden. Medverkar gör Klas Eklund, Maria Rankka med flera. Se livesändningen här från hearingen. Bokriskommitténs hearing den 8 december 2014. Ta del av presentationerna här BokriskommitténHearing dec2014 och 141202-Remissammanställning 8 dec.

Läs mer

Bokriskommittén bjuder in till hearing

Under det gångna året har Bokriskommittén och ytterligare några expertutredningar presenterat en rad förslag till vad som bör göras för att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Det har bland annat resulterat i att även känsliga politiska frågor, som en stegvis reformering av hyressättningssystemet, har börjat diskuteras på allvar. Bokriskommittén har sänt sin rapport ”En reformerad…

Läs mer
startsidan