Bokriskommitténs öppna hearing om bostadspolitiken

Bokriskommittén har just nu en fullsatt hearing på Handelskammaren. Ett arbete för en bred och långsiktig uppgörelse för nya och bättre spelregler på bostadsmarknaden. Medverkar gör Klas Eklund, Maria Rankka med flera. Se livesändningen här från hearingen. Bokriskommitténs hearing den 8 december 2014. Ta del av presentationerna här BokriskommitténHearing dec2014 och 141202-Remissammanställning 8 dec.

Bokriskommittén bjuder in till hearing

Under det gångna året har Bokriskommittén och ytterligare några expertutredningar presenterat en rad förslag till vad som bör göras för att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Det har bland annat resulterat i att även känsliga politiska frågor, som en stegvis reformering av hyressättningssystemet, har börjat diskuteras på allvar. Bokriskommittén har sänt sin rapport ”En reformerad…

The report of the Housing Crisis Committee now in English

The report of the Housing Crisis Committee (Bokriskommittén) has now been translated into English (a shorter version). Click here to read the translation of the report: Bokriskommitten_eng_web Nu finns Bokriskommitténs slutrapport översatt till engelska i en förkortad version. Housing Crisis Committee: (Bokriskommittén): A functioning housing market – a reform agenda  Bokriskommitten_eng_web  

Bokriskommitténs rapport sänds på remiss

Bokriskommitténs rapport ”En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda” sänds idag på en formell remiss till ett 50-tal remissinstanser; statliga och kommunala myndigheter, intresseorganisationer och privata aktörer. Rapporten innehåller ett reformpaket för svensk bostadsmarknad som hanterar önskemålen om ökat byggande, en mer flexibel bostadsmarknad och ett fortsatt socialt ansvarstagande. – Rapporten har mött ett brett och…

Bokriskommitténs slutrapport

En fungerande bostadsmarknad kräver både större rörlighet på den befintliga bostadsmarknaden och ökat bostadsbyggande. Det är huvudbudskapet i vår slutrapport En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda. Krisen på bostadsmarknaden är djup – men går att övervinna. De förslag vi lägger fram i vår slutrapport En fungerande bostadsmarknad – en reformagenda medför att ca 10 000 fler nya…

Almedalsseminarium 2 juli: Reformagenda för en fungerande bostadsmarknad

Problemen på bostadsmarknaden har allvarliga konsekvenser för både enskilda och samhället. Bokriskommittén har under ledning av Klas Eklund utrett vad som kan göras och tagit fram en bred reformstrategi. Kan det politiska systemet samla sig till en bred och långsiktig uppgörelse? Sten Nordin, finansborgarråd (M), Stockholms stad deltar på Bokriskommitténs seminarium under Almedalsveckan. Dag och…

Så kommenteras vår slutrapport

Bokriskommitténs slutrapport har kommenterats på många ledarsidor sedan den presenterades 12 juni. Här har vi samlat ett urval av ledarartiklar och kommentar som tar upp våra förslag. Avreglering på silverfat, Attefall (ledare Svenska Dagbladet 13/6) Marknadshyror är ingen lösning (ledare Aftonbladet 14/6) Replik från Klas Eklund på Aftonbladets ledarartikel: Vad är “Bopriskommissionen?” Nationalekonomer ska inte…

Seminarium 12 juni: Bokriskommitténs reformplan för bostadsmarknaden

Den svenska bostadsmarknaden är i kris. Det visar sig genom bostadsköer, hämmad tillväxt, färre jobb och ett krångligare liv för många. Problemen hopar sig, liksom förslagen om vad man ska göra åt dem. Men de flesta förslag rör bara delar, inte helheten. Bokriskommittén anser att bostadsmarknaden kräver breda reformer på två huvudområden: Rörligheten måste förbättras…

Seminarium om framtidens bostadsmarknad lockade

Intresset var stort när Sydsvenska handelskammaren anordnade seminarium om framtidens bostäder tillsammans med Bokriskommittén den 11 april. – Det behövs inga fler utredningar, sa Björn Hasselgren från KTH och sekreterare i Bokriskommittén, det vi ska göra är snarare att hitta lösningar. Fastighetsägarna var representerade av Stefan Lindvall, VD på Fastighetsägarna Syd. Han pekade på vikten…

Erfarenheter från hyresmarknaderna i andra länder

Bruksvärdessystemet och de kollektiva förhandlingarna gör den svenska hyresmarknaden unik i sitt slag. Fortsatta reformer av hyresmarknaden måste därför anpassas till den särskilda svenska kontexten, eftersom erfarenheter från andra länder inte går att applicera rakt av på den svenska hyresmarknaden. Det framkom vid Bokriskommitténs seminarium om erfarenheter från om- och avregleringar på europeiska hyresmarknader. Christian…