“Bättre bygga än reglera”

I förmiddags genomförde Bokriskommittén sitt första seminarium. Assar Lindbeck och Per-Anders Bergendahl var inbjudna talare, två av dem som analyserat och utrett bostadsfrågan mest. Klas Eklund, Bokriskommitténs ordförande ledde samtalet.

Assar Lindbeck menade att det inte går att avreglera hyresmarknaden mot oppositionens protester.
– Det kommer definitivt att fodras blocköverskridande överenskommelser.
På frågan om hur en omreglering av marknaden ska se ut svarade Assar Lindbeck att det egentligen finns fyra metoder för hur man skulle kunna gå tillväga:

– En metod är att inte chockhöja hyran utan att höja med några procent om året. En annan är att släppa hyrorna enbart på nyproduktionen. En tredje metod är att släppa hyrorna fria vid nya kontrakt och en fjärde är att imitera strukturen från bostadsrättsmarknaden och höja hyrorna i centrala lägen och hålla dem billigare i mer perifera områden.

Den tyska hyresmarknaden beskrevs av Per-Anders Bergendahl som en ledstjärna:

– Där har man insett att det bättre att bygga än att reglera. Detta har man insett i tid och dessutom har man modifierat de ursprungliga regleringsidéerna.

Då Bokriskommittén i dagarna presenterade sin vision för den framtida bostadsmarknaden var Klas Eklund intresserad av att höra få höra experternas syn på hur lång en sådan övergångsperiod kan vara. Per-Anders Bergendahl menade att det sannolikt kommer att ta upp emot 20 år. På samma fråga svarade Assar Lindbeck 10 år men betonade samtidigt att det viktigaste inte är tiden utan att man tar ansvar för konsekvenserna på vägen. Det låga byggandet av hyresrätter var också föremål för diskussion:

– Jag undrar också vilka som förväntas bygga hyreslägenheter i framtiden? Kommunerna har ju inte ens råd att upprätthålla det bestånd de har, menade Assar Lindbeck.

Peter Wågström, koncernchef på NCC som satt i publiken gav byggföretagens perspektiv på problematiken. Om vi inte har möjlighet att producera till billiga priser så blir det inga hyresrätter. I Tyskland, där vi är landets största bostadsutvecklare, finns ett regelverk som fungerar, det har vi inte i Sverige. Vi behöver en enklare planlagstiftning och mer byggrätter.

I sitt avslutande medskick till Bokriskommittén sade Assar Lindbeck att en succesiv avveckling av regleringen är nödvändig men att detta inte en tillräcklig åtgärd för att få fram fler bostäder.

– Man måste ta fram så tydliga och generella regler som möjligt och dessutom speciella stöd till alla låginkomsttagare som inte kommer att klara de höjda hyrorna.