Dags att reformera bostadsmarknaden

I dag bildar vi undertecknade en Bokriskommitté, på uppdrag av Fastighetsägarna Sverige samt handelskamrarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Skälet är den allt sämre fungerande bostadsmarknaden, främst i de dynamiska tillväxtregionerna. Det byggs för lite, och det finns alldeles för få hyresrätter. Vita hyresrätter är extremt svåra att få tag på. Omsättningen i bostadsbeståndet är låg.

Eftersom alternativ saknas bor många kvar i bostäder andra bättre skulle behöva. Unga människor kommer inte in på bostadsmarknaden om de inte har kontakter eller rika föräldrar. Inflyttning till tillväxtområden, där jobben finns, försvåras. Utländska experter har svårt att skaffa bostad och är därför inte alltid villiga att komma hit. Även flytt inom samma stad kan vara svårt. Detta bromsar tillväxten i storstadsregionerna och därmed i hela landet.

Det låga bostadsbyggande har medverkat till att driva upp bostadspriserna. I storstadsområdena har de stigit dramatiskt de senaste 15 åren. I Stockholm är snittpriset för en etta i dag 1,6 miljoner med krav på kontantinsats på minst 240 000 kronor. Höga bostadspriser har i sin tur drivit fram en hög och stigande skuldsättning för många hushåll.

Näringslivet i många växande orter – framför allt de tre storstadsregionerna – drabbas direkt av bostadsbristen. Dynamiken bromsas när bostadsmarknaden inte fungerar. Därför har handelskamrarna i Stockholm, Västsverige och Sydsverige tillsammans med Fastighetsägarna Sverige tagit initiativ till det utredningsarbete som vi nu inleder och som kommer att leda till slutsatser i ett antal delrapporter och en slutrapport under våren 2014.

Vår uppgift är att beskriva hur bristerna kan undanröjas – inte om. Att dagens system för bostadsförsörjning inte fungerar behöver knappast diskuteras, det är analyserat och problemen välkända. Utmaningen – och den ska man inte underskatta – är att hitta reformer som tar oss från dagens dysfunktionella marknad till en som fungerar.

Uppgiften brådskar. När nu tillväxten i Sverige – förhoppningsvis – gradvis ökar kommer pressen på bostadsmarknaden att tillta. Ju längre nödvändiga ingrepp dröjer, desto större blir skadorna – både för enskilda människor och för svensk ekonomi i stort.

Vi åtta representerar skilda kompetenser och har olika bakgrund. Gemensamt ser vi behov av åtgärder på flera områden:

Hyresregleringen finns kvar i form av bruksvärdesystemet. Det ökar risken vid nyproduktion av hyresfastigheter och försämrar lönsamheten, vilket minskar nybyggandet. Bristen på hyreslägenheter förstärks av ombildningen till bostadsrätter. Målet att regleringen skulle motverka bostadssegregation har inte uppnåtts. Tvärtom har allt svårare inlåsningseffekter blivit följden. Vi är övertygade om att regleringen kan reformeras samtidigt som segregation motverkas genom att bättre tillgång till mer blandade boendeformer i olika prislägen.

Plan- och bygglagstiftningen är komplicerad, och kommunernas starka ställning kan försvåra och fördröja att mark planläggs för olika sorters bostäder. Regeringen har inlett en översyn för att minska krångel och byråkrati. Vi är övertygade att den översynen kan drivas snabbare och djärvare.

Vi kommer att lägga fram rapporter och organisera seminarier på dessa och andra områden. Bland annat vill vi också undersöka hur andra länder löst eller försökt lösa sina bostadsproblem, för att se om Sverige kan finna inspiration från annat håll.

De förslag vi ska lägga fram syftar till ökat bostadsbyggande genom reformer av hyresregleringen och sänkta kostnader för byggande. Men därutöver bör och kan mycket annat också göras. Fler bostäder förutsätter t.ex i sin tur investeringar i infrastruktur. Ett ökat byggande borde därför åtföljas av förslag om hur offentlig och privat sektor kan samverka i nya finansieringslösningar för ökade investeringar. Detta ligger vid sidan av Kommitténs uppgift, men vi vill ändå lyfta fram att bostadsförsörjningen är en stor samhällsuppgift, som kräver åtgärder på en lång rad områden.

Det är politikerna som bär ansvaret för bostadsmarknadens brister. Effekterna av hyresregleringen har debatterats och kritiserats i ett halvsekel, men inte mycket har hänt. Bostadsförsörjningen bör definitivt bli en viktig fråga inför nästa års valrörelse.

Bokriskommittén kommer att lägga fram en slutrapport nästa sommar, inför riksdagsvalet. Vi kommer att organisera en hearing om våra förslag i Almedalen. Där hoppas vi på en konstruktiv debatt med riksdagens partier. Inför valet vill väljarna och näringslivet ha besked om hur bostadskrisen ska lösas. Våra konkreta förslag kommer förhoppningsvis att ge de olika partierna idéer och underlag till hur vi kan få bostadsförsörjningen att fungera.

Sverige behöver en reformerad bostadsmarknad!

Tor Borg, chefekonom SBAB
Klas Eklund, seniorekonom SEB (Kommitténs ordförande)
Ulrika Francke, vd Tyréns, fd stadsbyggnadsdirektör i Stockholm
Björn Hasselgren, tekn dr, KTH (Kommitténs sekreterare)
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH
Sonny Modig, bostadsutredare och debattör, fd vd MKB
Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef
Olle Zetterberg, vd Stockholm Business Region

Debattartikel som i kortad form publicerades i Dagens Industri den 9 september 2013.