Seminarium 12 juni: Bokriskommitténs reformplan för bostadsmarknaden

Den svenska bostadsmarknaden är i kris. Det visar sig genom bostadsköer, hämmad tillväxt, färre jobb och ett krångligare liv för många. Problemen hopar sig, liksom förslagen om vad man ska göra åt dem. Men de flesta förslag rör bara delar, inte helheten.

Bokriskommittén anser att bostadsmarknaden kräver breda reformer på två huvudområden: Rörligheten måste förbättras och byggandet ökas. Det räcker inte att “bara” öka byggandet eftersom de största samhällsekonomiska kostnaderna av dagens system ligger i att det existerande bostadsbeståndet utnyttjas dåligt. Det räcker inte heller att “bara” avreglera hyressättningen, eftersom det skulle riskera att trycka upp hyrorna för mycket. Vi behöver både öka rörligheten – genom ändrade skatteregler och omreglering av hyressättningen – och öka byggandet – bland annat genom ett radikalt förenklat planförfarande. Åtgärderna måste samverka i en helhetslösning.

Bokriskommittén lägger fram den helhetslösningen – politiskt möjlig, socialt ansvarsfull och med bevarat skydd för hyresgäster. Men för att den ska förverkligas kräver den bred politisk uppslutning och en uppgörelse över flera mandatperioder. Det svenska politiska systemet har tidigare mobiliserat sig för att möta svåra utmaningar. Nu är det dags igen!

Välkommen till Bokriskommitténs rapportsläpp den 12 juni.
Klas Eklund, seniorekonom SEB och ordförande i Bokriskommittén presenterar
rapporten.

Därefter följer diskussion om rapporten med Stefan Attefall, civil- och
bostadsminister och PM Nilsson, politisk redaktör DI.

Tid: 12 juni kl. 12.00-13.30. En lättare lunch serveras från kl. 11.30.
Lokal:
Stockholms Handelskammare, Brunnsgatan 2.
Anmälan:
Senast den 11 juni genom anmälningsformuläret.