Klas Eklund leder ny bokriskommitté

Den svenska bostadsmarknaden fungerar inte och det har skapat en allvarlig bostadsbrist i främst storstadsregionerna. Samtidigt som storstäderna växer byggs det för lite och inlåsningseffekter förhindrar att det befintliga bostadsbeståndet används på ett bra sätt.

Handelskamrarna i Stockholm, Västsverige och Sydsverige har därför tillsammans med Fastighetsägarna tillsatt den fristående Bokriskommittén. Den kommer att ledas av Klas Eklund och ska presentera konkreta förslag på reformer som kan få den svenska bostadsmarknaden att fungera bättre.

– Problemen på den svenska bostadsmarknaden är långt ifrån nya men insikten om att grundläggande reformer är nödvändiga är mer spridd än på länge. Det är därför angeläget att bistå våra politiska beslutsfattare med konkreta lösningar på de kända problemen, säger Reinhold Lennebo, vd Fastighetsägarna Sverige.

– Storstadsregionerna blir allt viktigare som tillväxtmotorer för Sverige och urbaniseringsvågen fortsätter i oförminskad takt. Bostadsmarknadens brister har utvecklats till ett av landets största tillväxthinder och måste hanteras. Det är dags att reformera svensk bostadsmarknad, säger Maria Rankka, vd Stockholms Handelskammare.

– Vi ska lägga fram en huvudrapport nästa sommar och kommer fram till dess att publicera ett antal delrapporter. Uppdraget är inte att se om bostadsmarknaden kan reformeras, utan att ge förslag till hur den kan reformeras, säger Klas Eklund, kommitténs ordförande.

Ur Bokriskommitténs direktiv:

* Föreslå hur hyressättningssystemet kan reformeras.
* De sociala, fördelningsmässiga och statsfinansiella konsekvenserna av reformförslagen ska belysas.
* Internationella erfarenheter av likartade reformer ska också uppmärksammas.

Bokriskommitténs ledamöter:
Klas Eklund, seniorekonom SEB (Kommitténs ordförande)
Tor Borg, chefekonom SBAB
Ulrika Francke, vd Tyréns, fd  stadsbyggnadsdirektör i Stockholm
Hans Lind, professor i fastighetsekonomi, KTH
Sonny Modig, bostadsutredare och debattör
Barbro Wickman-Parak, fd vice riksbankschef
Olle Zetterberg, vd Stockholm Business region
Huvudsekreterare: Björn Hasselgren, tekn Dr, KTH