Så kommenteras vår slutrapport

Bokriskommitténs slutrapport har kommenterats på många ledarsidor sedan den presenterades 12 juni. Här har vi samlat ett urval av ledarartiklar och kommentar som tar upp våra förslag.

Avreglering på silverfat, Attefall (ledare Svenska Dagbladet 13/6)

Marknadshyror är ingen lösning (ledare Aftonbladet 14/6)

Replik från Klas Eklund på Aftonbladets ledarartikel: Vad är “Bopriskommissionen?”

Nationalekonomer ska inte styra bostadspolitiken (Dagens Arena 15/6)

Replik från Klas Eklund på Dagens Arenas artikel: Skyll inte bokrisen på ekonomerna

Släng ut bostadselefanten (ledare Norrköpings Tidningar 14/6)

Ny bostadspolitik för mer marknad och bättre konkurrens (ledare Hallands Nyheter 14/6)

Alliansen fegade ur om hyresregleringen (ledare Expressen 14/6)

Reformagenda för kris (ledare Dagens Nyheter 15/6)


Läs också våra debattartiklar om slutrapporten:

Så kan bostadskrisen lösas (Svenska Dagbladet 12/6)

Bostadskrisen kräver bred helhetslösning (Dagens Samhälle 13/6)