Seminarium med Assar Lindbeck och Per-Anders Bergendahl 22 januari

Bokriskommittén genomför sitt första öppna seminarium den 22 januari. Under rubriken “Avreglering av bostadsmarknaden – långa perspektiv och konkreta förslag” framträder Assar Lindbeck och Per-Anders Bergendahl, två av dem som analyserat och utrett området mest.

assar lindbeck
Assar Lindbeck, för en bredare allmänhet mest känd som ordförande i Lindbeckkommissionen på 1990-talet, har studerat bostadsmarknaden och problem hänförliga till hyresregleringar återkommande sedan 1960-talet. Per-Anders Bergendahl har också arbetat med bostadsmarknadernas funktionssätt under många år, bland annat på dåvarande Bostadskreditnämnden (BKN), och ledde senast den så kallade Hyresbostadsutredningen som presenterade sitt slutbetänkande för ett år sedan. Utredningen ger nya perspektiv och erbjuder bland annat jämförelser med hur bostadsmarknaden fungerar i Tyskland.

Seminariet leds av Bokriskommitténs ordförande Klas Eklund, som i samband med seminariet även presenterar en ny framtidsvision för bostadspolitiken.

När: Onsdag 22 januari, klockan 10-12

Var: Hörsalen, Mannheimer Swartling, Norrlandsgatan 21 i Stockholm (OBS NY LOKAL)

Anmälan till seminariet kan göras här.