Seminarium om framtidens bostadsmarknad lockade

Intresset var stort när Sydsvenska handelskammaren anordnade seminarium om framtidens bostäder tillsammans med Bokriskommittén den 11 april.

– Det behövs inga fler utredningar, sa Björn Hasselgren från KTH och sekreterare i Bokriskommittén, det vi ska göra är snarare att hitta lösningar.

Fastighetsägarna var representerade av Stefan Lindvall, VD på Fastighetsägarna Syd. Han pekade på vikten av att lösa bostadsfrågan för att säkra tillväxten i storstäderna.

– Bostadspolitik är för viktig för att låta politiker ta hand om, sa Stefan Lindvall. Han uppmärksammade också att de så starkt kritiserade miljonprogrammen en gång i tiden räddade Sverige ur bostadskris.

Med på seminariet var även BoKloks Ewa Magnusson. Hon visade att det går att bygga billiga bostäder till en bredare målgrupp även i dagens läge.

– Hellre miljonprogram än miljonärsprogram, sa Ewa Magnusson.

Frågorna var många och diskussionen stundtals livlig när frågan om hyresreglering kom på tal. Handelskammarens Per Tryding var nöjd med dagens diskussion och ser fram emot Bokriskommitténs resultat. Den slutgiltiga rapporten presenteras under Almedalsveckan i Visby.