Vision antagen för framtidens bostadsmarknad

Bokriskommitténs uppdrag är att presentera konkreta förslag till hur den svenska bostadsmarknaden ska kunna fungera bättre. Kommittén kommer att leverera ett antal analyser och förslag under våren 2014 samt en slutrapport i juni.

Men innan förslag kan formuleras måste färdriktningen för ett förändringsarbete pekas ut. Eller, för att citera Hoola Bandoola Band: ”Man måste veta vad man önskar sig för att få vad man vill ha”. I den vision som Bokriskommittén nu antagit beskrivs huvuddragen i den bostadsmarknad vi vill se i Sverige i framtiden (om 5-10 år). Den visionen utgör utgångspunkten för reformarbetet. I de sista avsnitten anges i kortfattade och allmänna ordalag vilken typ av förändringar som behövs. De kommer att preciseras i Kommitténs slutrapport i vår.

Ta del av Bokriskommitténs vision som pdf